09/04/20  Tin tức - Sự kiện  52
Ngày 08/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã có văn bản số 348/SGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong học kì II năm học 2019-2020 ở tiểu học
 03/04/20  Tin tức - Sự kiện  60
Ngày 31/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học.