Trận Trung kết bóng bàn đơn nam của Trường Tiểu học Vân Hà nhân Ngày Hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn 26/3/2018.