Trong những năm qua, trường Tiểu học Vân Hà đã khẳng định được vị thế trong giáo dục huyện nhà. Đơn vị không chỉ được biết đến về thành tích trong công tác dạy học, bồi dưỡng học sinh năng khiếu mà còn là đơn vị đi đầu trong công tác dạy học bơi.

  Trong những năm qua, trường Tiểu học Vân Hà đã khẳng định được vị thế trong giáo dục huyện nhà. Đơn vị không chỉ được biết đến về thành tích trong công tác dạy học, bồi dưỡng học sinh năng khiếu mà còn là đơn vị đi đầu trong công tác dạy học bơi.