24/01/21  Tin tức - Sự kiện  11
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KÌ INĂM HỌC 2020 -2021
 01/01/21  Tin của trường  20
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, trường tiểu học Vân Hà tổ chức kết hợp Ngày hội "Đọc sách gia đình" và Ngày hội " Vệ sinh trường học"
 07/12/20  Tin tức - Sự kiện  20
Điển hình tiên tiến được Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen
 29/11/20  Tin tức - Sự kiện  28
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Trường Tiểu học Vân Hà
 29/11/20  Tin tức - Sự kiện  21
Vui Tết Trung Thu năm 2020 ở trường Tiểu học Vân Hà