BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020- 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020- 2021

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG TH VÂN HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /BC-THVH

Vân Hà, ngày      tháng 5 năm 2021

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2020-2021;

Phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm học 2021-2022

 
  

 

- Căn cứ vào kế hoạch số: 124/KH-THVH ngày 12 tháng 9 năm 2020 của trường TH  Vân Hà về Kế hoạch chiến lược chiến phát triển nhà trường năm học 2020-2021;

- Căn cứ vào hướng dẫn số 97/PGDĐT-GDTH ngày 12 tháng 05 năm 2021 về việc hướng dẫn tổng kết nhiệm vụ năm học 2020-2021;

- Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường; căn cứ vào kết quả đạt được trong năm học, trường TH Vân Hà đánh giá tổng kết năm học 2020-2021 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

NĂM HỌC 2020-2021

Ngay từ đầu năm học, trường TH Vân Hà đã bám sát chủ đề năm học: Thực hiện tốt chủ đề năm học “Kỷ cương - Nề nếp, Chủ động – Sáng tạo, Chất lượng – Hiệu quả”. Nhà trường đã thực hiện 7 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện chủ đề năm học cụ thể như sau:

  1. Việc quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp

Cơ sở vật chất của đơn vị hợp lý, phù hợp với địa phương, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Năm học 2020 – 2021, Trường Tiểu học Vân Hà có 23 lớp với 723 học sinh ( nữ 335 học sinh), trong đó có 09 học sinh khuyết tật học hoà nhập.

Khối 1: 5 lớp với 146 HS, nữ 75 HS (trong đó có 04 HS khuyết tật)

Khối 2: 5 lớp với 157 HS, nữ 65 HS (không có 01 HS khuyết tật)

Khối 3: 5 lớp với 157 HS, nữ 78 HS (trong đó có  02 HS khuyết tật)

Khối 4: 4 lớp với 130 HS, nữ 50 HS

Khối 5: 4 lớp với 133 HS, nữ 67 HS (trong đó có 02 HS khuyết tật)

Đảm bảo duy trì sĩ số không có học sinh bỏ học.

 Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư cơ bản, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động dạy và học và đảm bảo các tiêu chí của truờng chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Học sinh được sử dụng nguồn nước sạch, nước uống được kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng hợp vệ sinh.

- Các khu nhà vệ sinh tự hoại được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

- Nhà trường có đầy đủ các phòng chức năng theo quy định, có sân chơi bãi tập cho học sinh. Bàn ghế đảm bảo cho 01HS/ 1chỗ ngồi. Máy chiếu 7 máy, máy tính 25 máy, 4 bút chấm đọc, cho học sinh học ngoại ngữ, 01 máy photocopy. Các lớp có đồ dùng dạy học tại lớp, trang bị ti vi cho 20/23 lớp.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục của đơn vị việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự nhằm tinh gọn, hợp lý, phù hợp với năng lực chuyên môn và vị trí việc làm để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, đảm bảo đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp của địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Tổng số CBGVNV: 38; Trong đó: quản lý 02, GVVH 26, GV chuyên 06, TPT 01, nhân viên 03 (gồm Kế toán, VT thu quỹ, Y tế, Thư viện).

Chất lượng đội ngũ cụ thể như sau:

Tổng số CBGVNV

Trình độ Đại học

Trình độ Cao đẳng

Trình độ Trung cấp

SL

%

So với năm học trước

SL

%

So với năm học trước

SL

%

So với năm học trước

38

21

55,3

Tăng

16

42,1

Giảm

1

2,6

Giữ nguyên

- Giáo viên giỏi cấp trường:  20 đồng chí

- Giáo viên giỏi cấp huyện: 06 đồng chí (đ/c Hiền, Tâm, Tươi, Trần Huyền, Thắm, Luyến);

             -  GVCNG cấp tỉnh: 01 đ/c (Thanh Tâm).

 Phân công nhiệm vụ cho CBGV, nhân viên phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn của từng đồng chí; làm tốt công tác động viên, khích lệ phát huy hết khả năng của mỗi cá nhân.

Tạo điều kiện cho CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Ngoại ngữ, Tin học theo chuẩn nghề nghiệp mới của Bộ GD&ĐT. Trong năm học có 14 đ/c đang theo học Đại học, tăng 05 đồng chí so với năm học trước.

Sắp xếp đội ngũ GV dạy lớp 2 cho năm học 2021-2022, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn SGK lớp 2.

 Chủ động trong việc xây dựng, củng cố đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán các môn học, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Hằng năm, nhà trường tổ chức thi GVG cấp trường, dự thi GVCNG cấp huyện, cấp tỉnh.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học thông qua SHCM dự giờ thăm lớp mỗi tháng 03 buổi.

 Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp, tác phong và tư cách của đội ngũ CBGV, NV trong nhà trường. CBGV nhân viên nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình tâm huyết trách nhiệm trong công việc, gần gũi, thân thiện yêu thương học sinh, có tác phong nhanh nhẹn, làm việc khoa học.

Công tác kiểm tra, đánh giá CBGV: Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá CBGV theo chuẩn, đảm bảo tính công bằng, khách quan, dân chủ tạo không khí thi đua trong nhà trường.

Thường xuyên chú trọng tới việc bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Hiện nay tổng số đảng viên của trường là 13/38 đ/c đạt tỷ lệ 34,2% (Kết nạp mới được 01 đảng viên)

3. Đổi mới thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

Nhà trường tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, để học sinh được học tập thực sự, các em được khám phá và tự mình chiếm lĩnh kiến thức, thông qua sự giúp đỡ của các bạn và thầy cô. Kết quả 100% GV tích cực đổi mới phương pháp. Tạo cơ hội cho học sinh tự khẳng định, chủ động sáng tạo mạnh dạn tự tin trong học tập và trong giao tiếp.

* Việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2020-2021, nhà trường kết hợp cùng PHHS, các tổ chức chính trị trong địa bàn tổ chức các hoạt động sau:

- Tổ chức các CLB: Bơi, Bóng bàn, Đá cầu, Cầu lông, Cờ vua, Bóng đá, Võ cổ truyền, các CLB này được hoạt động thường xuyên liên tục, được nhà trường tổ chức thi tuyển chọn và thành lập CLB.

- Tổ chức dạy kỹ năng sống mỗi tuần 01 buổi theo chương trình KNS POKI thực sự hiệu quả, được PHHS đánh giá cao đồng thuận dạy những năm tiếp theo.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm như:

+ Kết hợp Đoàn TN xã, Hội phụ nữ xã, trạm Y tế xã vân Hà tổ chức hoạt động trải nghiệm về kĩ năng phòng tránh xâm hại trẻ em; phòng chống Tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho HS.

+ Tổ chức Tết trung thu; ngày Hội đọc sách gia đình; ngày Hội học sinh Tiểu học; và các buổi trải nghiệm do Đoàn, Đội tổ chức vào dịp 20/11, 26/3;

Ngoài ra nhà trường còn tổ chức nhiều các hoạt động trải nghiệm làng nghề “ Nấu rượu”, “ Làm bánh đa nem”, chăm sóc bồn hoa cây cảnh hàng ngày;

- Trong năm học 2020- 2021 không có hiện tượng CBGV, nhân viên và học sinh vi phạm về đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông. Để có được kết quả như trên là do nhà trường đã phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV, nhân viên và học sinh trong nhà trường bằng nhiều hình thức.

+ Đối với CBGV và nhân viên, tổ chức 3 buổi phổ biến những văn bản pháp luật. Đưa ra những quy định, những tiêu chí làm căn cứ để đánh giá thi đua cho mỗi cá nhân.

+ Đối với học sinh, thường xuyên tuyên truyền qua các buổi Sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, các buổi học ngoại khóa, tiết đạo đức, sinh hoạt lớp cũng như việc giáo dục lồng ghép qua các môn học.

- 100% CBGV và HS có ý thức tự giác trong việc bảo vệ môi trường, nhà trường thực sự xanh sạch đẹp và an toàn.

- Làm tốt công tác an ninh trật tự trong nhà trường, không có tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội  diễn ra trong nhà trường.

- Việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới.

+ Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, cụ thể: Tổ chức trao đổi toạ đàm, dự giờ, chia sẻ tiết dạy vào thứ tư hàng tuần. Giáo viên tự tin, chia sẻ những suy nghĩ, băn khoăn trong tiết dạy, có tinh thần tự giác trong học hỏi và giúp nhau cùng tiến bộ.

+ GV luôn quan tâm học sinh chậm tiến, có kế hoạch bồi dưỡng, tạo môi trường học tập thân thiện, học sinh thích đến trường, thích tham gia vào các hoạt động tập thể. Tạo không khí thi đua phấn khởi trong nhà trường. 

+ Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Mạnh dạn giao quyền chủ động cho học sinh.

+ Công tác kiểm định: Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng, thực hiện đúng kế hoạch. Trong năm đã tổ chức kiểm định chất lượng 2 lần, đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

* Việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với cấp Tiểu học. Ngay đầu năm học 2020-2021, nhà trường bố trí giáo viên dạy lớp 1, dự kiến số lớp, dự kiến số giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022. Nhà trường đã tổ chức triển khai việc lựa chọn SGK lớp 2 theo Thông tư 25/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/08/2020, triển khai các văn bản của Tỉnh, Huyện quy định các tiêu chí lựa chọn SKG phù hợp với địa phương. Thực hiện các hướng dẫn của SGD&ĐT tỉnh Bắc Giang, phòng GD&ĐT huyện Việt Yên về việc cung cấp thông tin nhà xuất bản SKG và giám sát kiểm tra việc lựa chọn sách.

Việc chọn sách giáo khoa mới lớp 2 thực hiện đúng hướng dẫn.

* Chất lượng giáo dục trong năm học đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:

+ Về học tập:

TSHS

Các môn học đều hoàn thành

Có ít nhất 1 môn học chưa HT

SL

%

So với KH

So với năm trước

SL

%

So với KH

So với năm trước

714

714

100

Đạt

Bằng

0

0

Đạt

Bằng

+ Về năng lực:

TSHS

Tất cả các năng lực đều đạt

Có ít nhất 1 năng lực chưa đạt

SL

%

So với KH

So với năm trước

SL

%

So với KH

So với năm trước

714

714

100

Đạt

Bằng

0

0

Đạt

Bằng

+ Về phẩm chất:

TSHS

Tất cả các phẩm chất đều đạt

Có ít nhất 1 phẩm chất chưa đạt

SL

%

So với KH

So với năm trước

SL

%

So với KH

So với năm trước

714

714

100

Đạt

Bằng

0

0

Đạt

Bằng

Tổng số lớp 23 với số học sinh: 723 em (trong đó học sinh khuyết tật: 09 em). Duy trì sĩ số 100%

- Chất lượng đại trà:

          + Kiến thức, kĩ năng:  Hoàn thành: 714/714 = 100%

                                           Chưa hoàn thành: 0

          + Năng lực:  Đạt: 714/714= 100%       Chưa đạt: 0

          + Phẩm chất: Đạt: 714/714 = 100%     Chưa đạt: 0

Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học 131/131 đạt tỉ lệ 100%

- Khen thưởng cuối năm:

HS hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập và rèn luyện: 314/714 = 43,9%

HS khen từng mặt: 203/71428,4%.

Chữ viết: Đạt 700/714 = 98,03%; Chưa đạt 14/714 = 1,96%

-  Về các môn TDTT

+ Cấp huyện: 17 giải (Nhất: 1, Nhì: 09, Ba: 06).

              Bơi: đạt 06 giải (Nhất: 01, Nhì: 03, Ba: 02);

              Bóng bàn: đạt 01 giải (Ba: 01);

              Đá cầu: 03 (Nhì: 01, Ba: 02);

              Cầu lông: 03 giải (Nhì: 02, Ba: 1)

              Cờ vua: 03 giải (Nhì: 02, Ba: 01)

              Bóng đá: 01 giải nhì

         + Cấp tỉnh: (Đạt 01giải Ba môn Bơi)  

4. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2021.

Nhà trường đã đầu tư về trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu về dạy tiếng Anh: 02 phòng ngoại ngữ có các trang thiết bị với 04 bút chấm đọc, 02 máy tính, 05 loa trợ giảng cũng như tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học tiếng Anh theo chương trình.

Phân công giáo viên hợp lý, để mỗi giáo viên phát huy được năng lực, sở trường của bản thân.

Tổ chức thực hiện tốt việc dạy - học tiếng Anh. Đảm bảo 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được học tiếng Anh với thời lượng 04 tiết/tuần. Tổng số có 13 lớp 3, 4, 5 với 420 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 được học chương trình tiếng Anh 10 năm đạt 100%. Tổ chức dạy tiếng Anh cho 100% HS lớp 1 với 2 tiết/tuần.

Học sinh trong toàn trường yêu thích, say mê môn học. Nhà trường thường xuyên tổ chức lồng ghép hoạt động tiếng Anh trong giờ chào cờ, trong hoạt động giữa giờ, Ngày Hội đọc sách có sử dụng ngôn ngữ là Tiếng Anh trong phần thi Rung chuông vàng.

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học đạt kết quả tốt. Trong năm học 2020-2021 nhà trường đã đầu tư, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ đổi mới PPDH (Hiện tại nhà trường có 27 máy tính nối mạng phục vụ cho việc học tập của học sinh, 2 phòng máy), trang bị thêm đường truyền Internet cáp quang, thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng máy vi tính; khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ tin học. Nhà trường đã quan tâm triển khai hoạt động của trang web, cập nhật, đưa các tin bài lên trang web của đơn vị

Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học nhà trường đặc biệt chú trọng đến ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động dạy và học, 100% giáo viên nhà trường biết sử dụng máy tính, có 25/33 giáo viên sử dụng thành thạo về ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác mạng Intenet, từ đó làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục.

Nhà trường thực hiện đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; đặc biệt là đổi mới mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục; tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chỉ đạo tổ chức thực hiện dạy học tích hợp và liên môn, kết hợp giáo dục chính khoá với các hoạt động giáo dục ngoại khoá ngoài giờ lên lớp.

Nhà trường tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, để học sinh được học tập thực sự, các em được khám phá và tự mình chiếm lĩnh kiến thức, thông qua sự giúp đỡ của bạn và thầy. Kết quả 100% GV tích cực đổi mới phương pháp. Tạo cơ hội cho học sinh tự khẳng định, chủ động sáng tạo mạnh dạn tự tin trong học tập và trong giao tiếp.

Phối hợp tốt với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục và rèn luyện học sinh. Tăng cường rèn kĩ năng sống cho học sinh lồng ghép trong các tiết dạy, thông qua hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm. 

Hội đồng chọn SGK lớp 2 đã chọn được bộ sách phù hợp với điều kiện của địa phương, của nhà trường trong năm học 2020-2021 đó là bộ sách Cánh Diều.

7. Việc hội nhập quốc tế trong GD&ĐT

Nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế trong GD-ĐT. Triển khai thực hiện tốt Đề án ngoại ngữ quốc gia 2021. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, nâng cao trình độ ngôn ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ bản cho người học, đáp ứng yêu cầu trong quá trình hội nhập quốc tế. Cùng với đó, nhà trường cũng tích cực tham mưu trang bị cơ sở vật chất dạy học ngoại ngữ; khuyến khích giáo viên lựa chọn chương trình học trực tuyến, các nguồn học liệu mở phù hợp với yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá. Nâng cấp hệ thống thư viện, hệ thống máy tính kết nối Internet tạo cơ hội cho học sinh và giáo viên tìm hiểu và tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Tiếp tục triển khai tốt việc dạy-học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch; đẩy mạnh việc thực hiện áp dụng tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột” đối với các giáo viên trong trường.

8. Tăng cường CSVC đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục

Việc tăng cường CSVC đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục; công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển GD&ĐT, xây dựng CSVC trường học.

Trường TH Vân Hà được xây mới khu Yên Viên, sửa nhà vệ sinh giáo viên, HS khu Thổ Hà, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học với tổng số tiền

514 376 000 đồng (từ NSNN) đảm bảo việc thực hiện đổi mới chương trình GDPT 2018 đối với cấp Tiểu học giai đoạn 2020-2025.

- Về trang thiết bị đồ dùng: nhà trường được trang bị tương đối đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy.

+ Phát động tới học sinh xây dựng tủ sách thư viện , năm  học 2020- 2021 tổng số sách truyện học sinh ủng hộ về thư viện là 327 quyển và đảm bảo về mặt nội dung cũng như hình thức.

+ Đồ dùng tự làm phát động đến 100% CBGVNV và đạt được 44 đồ dùng. Trong đó có chất lượng sử dụng lâu dài là 15 đồ dùng.

- Nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục tham mưu với địa phương, tiếp tục tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội giáo dục xã đề ra.

- Công ty cổ phần xây dựng số 10 tặng 05 bộ máy tính trị giá 50 triệu đồng

- Công an tỉnh Bắc Giang tặng nhà trường 2 quạt cây công nghiệp, 1 bộ xoong tổng trị giá 5 triệu đồng; tặng 3 xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 4 triệu đồng.

- Ông Nguyễn Công Bộ- Nguyên phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang tặng học sinh nghèo vượt khó 20 xuất quà trị giá 10 triệu đồng.

- Ông Nguyễn Đình Hiếu- Giám đốc sở tài chính tỉnh Bắc Giang tặng 30 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán trị giá 15 triệu đồng.

- Liên Đoàn Lao Động Huyện tặng 1 xuất quà cho ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường trị giá 500.000 đồng (cô Nguyễn Thị Phượng)

         - Cô Đỗ Thị Hương Trưởng phòng GD Việt Yên tặng 1 xuất quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 500.000 đồng.

        - Quỹ học bổng Thân Nhân Trung trao thưởng cho 02 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho 02 học sinh tại đơn vị trí giá 1 000.000 đồng.

- Cô Nguyễn Thị Hiền- Hiệu trưởng nhà trường góp tiền nuôi dưỡng bà Nguyễn Thị Đúc cô đơn, không nơi nương tựa tại xóm 2-Yên Viên, Vân Hà 2.000.000 đồng và 1 chiếc chăn lông; tặng 04 xuất quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi xuất 500 000 đồng. Tổng trị giá 2.000.000 đồng.

- Nhà trường thường xuyên quan tâm đến HS có hoàn cảnh khó khăn và CBGVNV trong dịp tết nguyên đán cụ thể:

+ Đối với HS trao 30 xuất quà trị giá 9000 000đ;

+ Đối với CBGVNV đã trao 41 xuất quà trị giá 69 700 000đ.

9. Xây dựng trường học an toàn

Nhà trường thường xuyên chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng trường học an toàn nhằm đảm bảo học sinh có môi trường giáo dục lành mạnh và đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dạy kỹ năng sống, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại, phòng chống bạo lực học đường. .v.v... cho học sinh.

Có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tốt việc phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”,v.v...

10. Phát triển nguồn nhân lực

Việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu trên cơ sở bảo đảm bảo giáo dục toàn diện; việc đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá, bồi dưỡng giáo viên, học sinh.

Nhà trường làm tốt công tác vận động, tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ  đến trường. Trường chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện nội dung chương trình SGK và kế hoạch giảng dạy. Dạy đủ số môn qui định của các khối lớp, chú trọng vào việc nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Nhà trường thành lập các câu lạc bộ tạo cơ hội cho học sinh được tham gia vào các sân chơi trí tuệ. Đưa các hoạt động và các phong trào thi đua nhằm phát triển học sinh một cách toàn diện.

11. Việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình GDPT mới

+ Về CSVC: nhà trường đã bố trí sắp xếp đủ phòng học riêng cho 5 lớp 2; 5 lớp 1, có kế hoạch trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học để phục vụ tốt công tác dạy học các môn học theo CTGDPT mới. Ngoài những trang thiết bị trong danh mục nhà trường đã đề xuất cấp trên trang bị thì nhà trường cũng chủ động XD kế hoạch, bố trí kinh phí để mua sắm bổ sung đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu về trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho GV và HS.

+ Về đội ngũ:

- Nhà trường đã thực hiện lựa chọn GV để phân công dạy lớp 2 cho năm học 2021-2022 đảm bảo phù hợp trình độ, năng lực chuyên môn và đảm bảo thực hiện có hiệu quả CTGDPT mới.

- Nhà trường cũng đã cung cấp đủ các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện CTGDPT mới cho toàn thể CBGVNV nhà trường; Tổ chức tập huấn cho GV, tổ chức các buổi SHCM nghiên cứu về CTGDPT mới, chỉ đạo các tổ chuyên môn XD KH SHCM theo CTGDPT mới. Bắt đầu nghiên cứu các bài học CTGDPT mới ở lớp 2.

+ SGK lớp 1 dùng cho năm học 2021-2022: Nhà trường tổ chức chọn lại bộ Cánh Diều. Tiếng Anh 1 (i-Learn Smart Start)

+ SGK lớp 2 dùng cho năm học 2021-2022

Thực hiện hướng dẫn lựa chọn SGK theo Thông tư Thông tư 25/2020/TT-BGD ĐT ngày 26/08/2020 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 162/SGDĐT-GDTH ngày 19/02/2021 của Sở GD ĐT Bắc Giang (Thông báo danh mục phê duyệt SGK lớp 2); và Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh (QĐ ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK), Công văn số 256/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 12/3/2021 của Sở GD&ĐT Bắc Giang; Công văn số 27/PGDĐT-GDTH ngày 15/3/2021 của Phòng GDĐT Việt Yên; trường TH Vân Hà đã tổ chức cho 100% CBGV nhà trường nghiên cứu kỹ các đầu sách của từng bộ sách, phân tích và làm rõ ưu, nhược điểm của từng đầu sách; Nhà trường đã tổ chức lựa chọn SGK lớp 2 dùng cho năm học 2021-2022 theo các bước quy định và đã lựa chọn được các đầu sách GK lớp 2 để dạy học trong năm học 2020-2021. Cụ thể các đầu sách nhà trường đã chọn là:

TT

Tên sách

Bộ sách

Nhà xuất bản

11

Tiếng việt 2

 

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

22

Toán 2

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

33

Tự nhiên và Xã hội 2

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

44

Mĩ thuật 2

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

55

Đạo đức 2

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

66

Âm nhạc 2

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

77

Giáo dục thể chất 2

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

88

Hoạt động trải nghiệm 2

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

99

Tiếng Anh 2 (i-Learn Smart Start)

 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

12. Việc phòng chống dịch Covid-19

100% CBGVNV và HS nhà trường thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19

- GV và tổ khối trưởng đã theo dõi thường xuyên sức khỏe CBGVNV, HS và thực hiện báo cáo đúng quy định.

- Các đ/c GV đã tích cực dạy học trực tuyến, ôn tập kiến thức cho HS.

- 100% CBGVNV nhà trường đã tích cực đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch: Ủng hộ gửi về MTTQ huyện được trên 5. 200.000đ.

- PHHS nhà trường đều nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đã đóng góp ủng hộ phòng chống Covid-19 được 23.000.000đ.

13. Công tác Tự đánh giá

Căn cứ thông tư 17/2018/TT-BGD về Kiểm định chất lượng Giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối trường tiểu học, các văn bản hướng dẫn của Sở, Phòng về công tác TĐG.

Ngay từ đầu năm nhà trường đã Kiện toàn lại Hội đồng TĐG, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, nhóm công tác, các thành viên trong hội động.

Các nhóm công tác đã tích cực triển khai thực hiện từ việc phân công nhiệm vụ cho các cá nhân trong nhóm xác định Nội hàm, chỉ báo của từng minh chứng, thu thập minh chứng, mã hóa minh chứng, viết báo cáo tiêu chí ( xác định điểm mạnh, điểm yếu, giải pháp cải  tiến nâng cao chất lượng từng tiêu chí, đánh giá xếp loại tiêu chí…). Tuy nhiên cho đến thời điểm này việc thu thập minh chứng, mã hóa minh chứng, chụp ảnh minh chứng đưa lên phần mền TĐG chưa hoàn thiện do tình hình dịch bệnh không đến trường được.

Qua quá trình TĐG đã thu được kết quả như sau:

Tổng số 5 tiêu chuẩn; 27 tiêu chí; cơ bản các tiêu chí được đánh giá đạt mức 3 theo quy định, song còn một số tiêu chí chưa đạt cụ thể như sau:

Tiêu chí thì tiêu chí: 1.5. số lớp, số học sinh chưa đảm bảo yêu cầu (còn một số lớp trên 35 học sinh)

Tiêu chí 2.2. Đối với giáo viên trình độ đại học 17/33 đc đạt 51,5% chuẩn đào tạo. ( theo quy định mới chuẩn  tạo GV tiểu học là đại học)

14. Công tác kiểm tra nội bộ

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường đối với cán bộ giáo viên trong việc thực hiện nội quy quy chế chuyên môn, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường. Thông qua công tác kiểm tra, thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, phát hiện, nhắc nhở, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm. Nghiêm túc rút kinh nghiệm với cán bộ giáo viên trong việc thực hiện nội quy quy chế chuyên môn. Kịp thời khuyến khích, động viên những giáo viên có thành tích trong công tác, tạo điều kiện cho mỗi giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Trong nhiệm năm học 2020-2021 nhà trường đã thực hiện kiểm tra toàn diện với: 11 giáo viên và thanh tra chuyên đề với: 19 giáo viên.

Kết quả như sau:

- Kiểm tra toàn diện: xếp loại xuất sắc: 02 đồng chí, Khá: 09 đ/c.

- Thanh tra chuyên đề: xếp loại tốt: 07 đồng chí, loại khá: 07 đồng chí. Trung bình: 05 đồng chí; 01 đ/c nghỉ chế độ thai sản không thanh tra chuyên đề được (đc Văn).

- Công tác kiểm tra hành chính được tiến hành đúng theo kế hoạch.

- Các tổ chuyên môn đã tiến hành kiểm tra nội bộ theo đúng kế hoạch đề ra.

- Giáo viên tiến hành kiểm tra và đánh giá học sinh đúng theo quy chế chuyên môn.

- Nhà trường đã xây dựng tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách để tuyên truyền phổ biến pháp luật tới cán bộ giáo viên và học sinh.

- Các cuộc kiểm tra chuyên môn của Phòng, của Sở đã đánh giá nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, nhà trường có nhiều sự tiến bộ trong công tác chuyên môn và hoạt động ngoài giờ, hoạt động giáo dục ngoại khóa.

 

                                                     ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Những kết quả nổi bật

Năm học 2020-2021, nhà trường tập trung mạnh vào việc xây dựng tập thể đoàn kết nhất trí cao trong mọi hoạt động, xác định rõ vai trò nhiệm vụ của mình siết chặt kỷ cương, nề nếp trường, lớp học, nâng cao đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh nên CBGVNV luôn nhiệt tình tâm huyết trách nhiệm với công việc được giao.

- Tuyển sinh 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, duy trì sĩ số đạt 100%; thực hiện tốt công tác Phổ cập GDTH đạt mức độ 3.

- Cơ sở vật chất trường học đã được xây dựng, củng cố, tu sửa nhiều, đảm bảo cho việc dạy-học và giáo dục học sinh. Cảnh quan sư phạm luôn xanh, sạch, đẹp.

- Thực hiện tốt đổi mới SHCM theo nghiên cứu bài học.

+ Xây dựng được môi trường học tập, cộng đồng học tập.

+ Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, học sinh mạnh dạn tự tin năng động sáng tạo trong các hoạt động.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực.

- Việc đánh giá học sinh theo Thông tư 22 được thực hiện tốt.

- Trong năm tổ chức 06 buổi hoạt động trải nghiệm cho học sinh (100% HS được tham gia). (Khai giảng; Tết trung thu; giao lưu văn nghệ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam;  Ngày hội đọc sách gia đình và Ngày hội vệ sinh trường học trong tháng 12; Ngày hội tiến bước lên Đoàn; Giao lưu với trẻ em khuyết tật về biểu diễn tại trường)

- Phối hợp với PHHS dạy kỹ năng sống cho học sinh mỗi tuần 01 tiết và tổ chức hoạt động trải nghiệm làng nghề.

- Tổ chức tốt việc GD nhà trường gắn liền với lao động sản xuất, trong năm học các lớp đã chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường, lớp học xanh, sạch đẹp, thực hiện môi trường không giấy rác.

- Xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh.

- HS hoàn thành chương trình lớp học: 583/583 đạt 100%.

- Hoàn thành chương trình tiểu học: 131/131 đạt 100%.

- HS được khen thưởng: 536/714 đạt 75,07%.

- GV chủ nhiệm giỏi cấp Tỉnh: 01 đ/c.

- GV giỏi cấp Huyện: 06 đ/c

- GV giỏi cấp Trường: 20 đ/c

- Tổng số: 38 CBGV. Đề nghị Hội đồng thi đua PGD xét.

- CSTĐCS: 02 đ/c.    

- Đề nghị GV tiêu biểu: 03 đồng chí.

- Đề nghị khen nhân viên tiêu biểu: 01 đồng chí 

- Đề nghị khen theo QĐ 08: 01 đồng chí (GV bồi dưỡng HS có thành tích cao trong VH, TDTT).               

- Lao động tiên tiến: 35 đ/c (trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 11 đ/c; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 24 đ/c)

- Đề nghị huyện khen thưởng danh hiệu tập thể: trường Tiên tiến xuất sắc.

* Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV

- Đánh giá xếp loại theo chuẩn NNGVTH bước 1: 33 đồng chí.

+ Xếp loại Tốt: 12/33 đạt 36,4%

+ Xếp loại Khá: 17/33 đ/c đạt 51,5%

+ Xếp loại Đạt: 4/33 đ/c đạt 12,1%

- Đánh giá xếp loại theo chuẩn NNGVTH đủ 3 bước: 17 đồng chí

+ Xếp loại Tốt: 6/17 đồng chí đạt 35,3%

+ Xếp loại Khá: 7/17 đồng chí đạt 41,2%

+ Xếp loại Đạt: 4/17 đồng chí đạt 23,5%

- Đánh giá xếp loại theo chuẩn HT+ phó HT: 02 đồng chí.

+ Xếp loại Xuất sắc: 02.

- Phân loại CBGV, NV toàn trường cuối năm:

+ Xếp loại Xuất sắc: 11/38 đồng chí đạt 28,9%.

+ Xếp loại Khá: 24/38 đồng chí đạt 63,2%.

+ Xếp loại HTNV: 3/38 đồng chí đạt 7,9%.

2. Những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân

- Sân chơi, bãi tập khu Thổ Hà còn sử dụng chung với thôn.

- Trang thiết bị của nhà trường còn chưa thực sự đồng bộ.

- Đổi mới phương pháp của một số giáo viên còn chậm, do giáo viên trẻ và trong thời gian tập sự nhiều.

- Công việc đôi khi còn chồng chéo (Do GV nghỉ sinh con nhiều nên thiếu GV Văn hóa, phải hợp đồng).

3. Bài học kinh nghiệm

- Cải thiện nhận thức của CBQL, CBGV, NV để hiểu đúng, làm đúng.

- Phối hợp tốt các lực lượng giáo dục cùng vào cuộc.

- Nhà trường tích cực tham mưu kiến nghị với Đảng uỷ, UBND xã tiếp tục quan tâm đến CSVC trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế nhà trường và địa phương.

- Thực hiện tốt 3 công khai.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Xây dựng tập thể đoàn kết.Tạo được không khí thi đua trong nhà trường. Quan tâm đến CBGV, NV.

- Có kế hoạch bồi dưỡng, tăng cường dự giờ cho những giáo viên.

- Đổi mới SHCM một cách hiệu quả có chiều sâu ngay từ đầu năm.

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động trải nghiệm hiệu quả, không hình thức.

 

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Nhà trường bám sát chương trình số 63-CT/TU ngày 08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 50/CTr-SGDĐT ngày 13/01/2016 của Sở GD&ĐT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trên cơ sở thực tiễn của địa phương và nhà trường đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp tập trung chỉ đạo trong năm học 2020-2021 như sau:

1. Những mục tiêu chính

a) Công tác  phát triển

- Duy trì và giữ vững sĩ số, huy động 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1, làm tốt công tác phổ cập giáo dục, hồ sơ đầy đủ, sạch sẽ, số liệu cập nhập, chính xác.

b) Chất lượng giáo dục HS

- Đánh giá các nội dung học tập và rèn luyện: Hoàn thành đạt 100%

- Đánh giá sự hình thành và phát triển về một số năng lực: Đạt 100%

- Đánh giá sự hình thành và phát triển về một số phẩm chất: Đạt 100%

- Vở sạch chữ đẹp: Đạt 100%

- Hiệu quả đào tạo: khối 1, 2, 3, 4 hoàn thành chương trình lớp học 100%, hoàn thành chương trình TH đạt 100%.

c) Xây dựng các loại hình lớp học

- Lớp 8 - 9 buổi/ tuần và 2 buổi/ ngày: 100%. 

d) Chỉ tiêu mũi nhọn

- Duy trì các cuộc thi và giao lưu cấp Huyện, Tỉnh.  

e) Xây dựng CSVC và trường chuẩn quốc gia

- Phát huy hiệu quả tiêu chí của trường đã chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng GD thực chất.

f) Xây dựng trường học kiểu mẫu

- Phát huy những điểm mạnh của nhà trường để thực sự mạnh hơn lên, thực sự trở thành mẫu và là điểm đến cho các đơn vị.

g) Hoạt động đội

- Các câu lạc bộ hoạt động tích cực, tổ chức sinh hoạt múa hát tập thể. Các hoạt động thường xuyên hiệu quả.

h) Xây dựng đội ngũ giáo viên và công tác thi đua

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề 100% giáo viên.

- Giáo viên giỏi các cấp:

+ Cấp Trường: 80%;

+ GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 23%;

+ GV chủ nhiệm giỏi cấp Tỉnh: 01 đ/c.;    

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2 đ/c;

+ GV tiêu biểu: 03;

+ Nhân viên tiêu biểu: 01;

+  Lao động tiên tiến: trên 90%.

- Trường đăng kí Tiên tiến xuất sắc.

- Đạt cơ quan văn hóa.

2. Những giải pháp chính

- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào mà ngành phát động.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý của BGH, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo.

- Thực hiện tốt chương trình GDPT năm 2018 đối với cấp tiểu.

 - Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp dạy của thầy và phương pháp học của trò.

- Tổ chức GD trong nhà trường gắn liền với lao động sản xuất.

- Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh, Công nghệ GD1, Mĩ thuật mới, phương pháp bàn tay nặn bột.

- Học sinh biết bơi, có kỹ năng tự bảo vệ bản thân và biết cách phòng chống đuối nước.

- Học sinh biết cách phòng chống khi người khác xâm hại đến thân thể của mình.

- Xây dựng nề nếp học tập ở nhà, tăng cường hoạt động sao nhi đồng Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các câu lạc bộ vui múa hát tập thể. Hoạt động trải nghiệm.

a) Các cuộc thi và giao lưu

- Duy trì tốt nề nếp tạo đam mê cho học sinh tham gia sân chơi trí tuệ, giữ vững số giải, chất lượng giải cao về các cuộc thi TDTT, sân  Phấn đấu chất lượng đại trà thực chất, mũi nhọn toàn diện. Trường có kế hoạch đầu tư rèn cho học sinh, kỹ năng, viết văn hay chữ đẹp, kỹ năng trình bầy ngay từ đầu năm học, giao cụ thể tới từng giáo viên để học sinh có nhiều giải cao trong các sân chơi trí tuệ cấp huyện, cấp Tỉnh. Cấp Quốc gia.

- Tổ chức các kỳ thi, khảo sát, kiểm định chất lượng nghiêm túc, bàn giao chất lượng, coi chéo, chấm chung, đánh giá thực chất làm căn cứ thi đua từng kỳ và cuối năm.

b) Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào lớn

- Bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đội ngũ, nâng cao đạo đức phẩm chất lối sống xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao. Mỗi giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. 100% CBGV và HS thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. vận dụng gắn liền với công việc hàng ngày. 

c) Xây dựng cơ sở vật chất

- Tiếp tục tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND xã tăng cường các điều kiện của trường chuẩn Quốc gia. Quản lý tốt các điều kiện trang thiết bị đã có, tăng cường vận động các nguồn kinh phí xây dựng phòng chức năng: đồ dùng, thư viện theo đúng yêu cầu của trường học kiểu mẫu.

- Tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền vận động xây dựng xã hội hoá giáo dục. Chủ động linh hoạt, tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng xã hội, Hội phụ huynh,  các cơ quan đóng trên địa bàn, tạo ra chuyển biến mới, thêm một bước về cơ sở vật chất và phát huy hiệu quả của trường chuẩn Quốc gia. Xây dựng đơn vị trường đạt và giữ vững danh hiệu trường tiên tiến cấp Tỉnh..

PHẦN III

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Địa phương

- Phá bỏ bục giảng tại các lớp học tạo không gian lớp học tại khu Thổ Hà;

- Sửa lại mái chống nắng tầng 3 khu Thổ Hà;

- Các hạng mục công trình được triển khai trong hè để đảm bảo cho năm học mới.

2. Phòng GD&ĐT

- Tham mưu tăng cường cho nhà trường đủ tỷ lệ 1,5 GV/lớp.

(Thêm GV chuyên -Vì nhà trường không có GV Hát nhạc).

3. Huyện

- Tăng cường cho nhà trưởng đủ tỷ lệ GV;

- Xây nhà công vụ cho GV.

 

Nơi nhận:

- Bộ phận TH Phòng GD&ĐT;

- UBND xã Vân Hà;

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Bộ phận Văn phòng Phòng GD&ĐT;

- Công đoàn; Đoàn thanh niên;

- Các tổ chuyên môn;

- HT, PHT, TTCM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan