NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH TRƯỜNG TH VÂN HÀ

Sách là tri thức bách khoa của nhân loại. Để có những kiến thức bổ ích cho học tập và cho cuộc sống chúng ta cần đọc sách. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Siêng xem sách và xem được nhiều sách là một việc cần thiết, bởi sách có thể giúp chúng ta bổ trợ kiến thức và hoàn thiện nhân cách". Trong bài nói chuyện tại hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế họp tại Việt Nam ngày 1 tháng 9 năm 1961, Hồ Chí Minh đã nói: "Về văn hóa tôi chỉ học hết tiểu học. Về hiểu biết phổ thông: 17 tuổi tôi mới nhìn thấy ngọn đèn điện lần đầu tiên". Ấy vậy mà chúng ta luôn thấy hình ảnh người xuất hiện với sự hiểu biết vô cùng sâu sắc về mọi phương diện. Nhà nghiên cứu Vasiliep đã nhận xét: "Hiếm có chính khách nào của thế kỉ XX có thể sánh được với Hồ Chí Minh về trình độ, học vấn, tầm hiểu biết rộng lớn. Để đạt được tầm hiểu biết ấy là nhờ Hồ Chủ tịch đã không ngừng học tập, đọc các loại sách báo. Hiểu rõ tầm quan trọng của đọc sách, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang và phòng GD-ĐT Việt Yên, các nhà trường đã triển khai thực hiện hết sức hiệu quả công tác thư viện cũng như hoạt động đọc sách. Đến nay, phong trào đọc sách đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống học đường của các trường TH. Để tạo thói quen và rèn luyện ý thức đọc sách cho học sinh, trường Tiểu học Vân Hà đã triển khai xây dựng góc thư viện trong mỗi lớp học, xây dựng thư viện thân thiện, để tranh thủ giờ ra chơi, đầu giờ học, hay kết thức buổi học, trong lúc đợi ăn cơm bán trú các em học sinh có thể tranh thủ đọc sách. Bên cạnh đó, hàng năm vào ngày hội đọc sách nhà trường đều tổ chức các hoạt động thu hút học sinh tham gia. https://www.youtube.com/watch?v=TJ_kV97v2EM

Sách là tri thức bách khoa của nhân loại. Để có những kiến thức bổ ích cho học tập và cho cuộc sống chúng ta cần đọc sách. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Siêng xem sách và xem được nhiều sách là một việc cần thiết, bởi sách có thể giúp chúng ta bổ trợ kiến thức và hoàn thiện nhân cách". Trong bài nói chuyện tại hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế họp tại Việt Nam ngày 1 tháng 9 năm 1961, Hồ Chí Minh đã nói: "Về văn hóa tôi chỉ học hết tiểu học. Về hiểu biết phổ thông: 17 tuổi tôi mới nhìn thấy ngọn đèn điện lần đầu tiên". Ấy vậy mà chúng ta luôn thấy hình ảnh người xuất hiện với sự hiểu biết vô cùng sâu sắc về mọi phương diện. Nhà nghiên cứu Vasiliep đã nhận xét: "Hiếm có chính khách nào của thế kỉ XX có thể sánh được với Hồ Chí Minh về trình độ, học vấn, tầm hiểu biết rộng lớn. Để đạt được tầm hiểu biết ấy là nhờ Hồ Chủ tịch đã không ngừng học tập, đọc các loại sách báo. Hiểu rõ tầm quan trọng của đọc sách, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang và phòng GD-ĐT Việt Yên, các nhà trường đã triển khai thực hiện hết sức hiệu quả công tác thư viện cũng như hoạt động đọc sách. Đến nay, phong trào đọc sách đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống học đường của các trường TH. Để tạo thói quen và rèn luyện ý thức đọc sách cho học sinh, trường Tiểu học Vân Hà đã triển khai xây dựng góc thư viện trong mỗi lớp học, xây dựng thư viện thân thiện, để tranh thủ giờ ra chơi, đầu giờ học, hay kết thức buổi học, trong lúc đợi ăn cơm bán trú các em học sinh có thể tranh thủ đọc sách. Bên cạnh đó, hàng năm vào ngày hội đọc sách nhà trường đều tổ chức các hoạt động thu hút học sinh tham gia.

Bài viết liên quan