Quyết định ban hành khung thời gian năm học 2020-2021

Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số: 1510/QĐ-UBND, Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Cụ thể khung thời gian năm học 2020-2021 đối với đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:
1. Ngày tựu trường các cấp học: Ngày 01/9/2020 (thứ Ba).
2. Ngày khai giảng năm học mới: Ngày 05/9/2020 (thứ Bảy).
3. Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học: Ngày 07/9/2020 (thứ Hai).
4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:
4.1. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông: Có 35 tuần thực học
- Học kỳ I: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 16/01/2021).
- Học kỳ II: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/5/2021 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác). Riêng đối với lớp 12, thời gian còn lại trong tháng 5/2021 dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT.
4.2. Đối với giáo dục thường xuyên: Có 32 tuần thực học
- Học kỳ I: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (bao gồm 16 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 16/01/2021).
- Học kỳ II: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/5/2021 (bao gồm 16 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác). Riêng đối với lớp 12, thời gian còn lại trong tháng 5/2021 dành cho ôn thi tốt nghiệp THPT.
5. Ngày kết thúc năm học: Trước 31/5/2021.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS: Xong trước ngày 15/6/2021.
7. Thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi văn hóa và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh: Hoàn thành trước ngày 15/4/2021.
9. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022: Hoàn thành trước ngày 31/7/2021.
10. Nghỉ Tết Nguyên đán cho tất cả các cấp học: Theo hướng dẫn riêng của UBND tỉnh.
11. Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.
12. Các ngày nghỉ lễ trong năm được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Bài viết liên quan