Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cùng với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu bốn bộ sách giáo khoa lớp Một theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới

Ngày 24/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, các tác giả của bốn bộ sách giáo khoa do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành tổ chức hội thảo trực tuyến với 10 điểm cầu là các Phòng Giáo dục và Đào tạo của các huyện, thành phố và điểm cầu chính là Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại điểm cầu chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang có đồng chí Phó Giám đốc sở Bạch Đăng Khoa, các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học. Đại diện Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) có Tổng Giám đốc Hoàng Lê Bách, có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Biên tập Vũ Trung Chính, Đặng Thanh Hải, ... Còn có các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, ... (GS, PGS, TS) là các tác giả của bốn bộ sách giáo khoa lớp 1, tác giả của sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1 theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 (CTGDPT 2018).

Tại các điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố có lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên cốt cán bậc tiểu học, hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn lớp 1, giáo viên tiếng Anh của các trường tiểu học, trưởng tiểu học và trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học.

Tham dự hội thảo, các đại biểu được nghe ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu tổng quan hoạt động tổ chức biên soạn, in và phát hành sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 của NXBGDVN. Ông Vũ Trung Chính, Phó Tổng Biên tập NXBGDVN giới thiệu bốn bộ sách giáo khoa lớp 1 CTGDPT 2018 do NXBGDVN phát hành. Các đại biểu được nghe chính các GS, PGS, TS là tổng chủ biên, chủ biên của các cuốn sách giáo khoa trong bốn bộ sách giới thiệu khái quát, những điểm chính, cốt lõi, xuyên suốt cũng như cấu trúc, ý tưởng biên soạn của từng sách giáo khoa. 

Cũng tại hội thảo, các đại biểu ở các điểm cầu được trao đổi, giải đáp những băn khoăn về từng cuốn sách giáo khoa, những điểm chưa hiểu rõ dụng ý của các tác giả khi sắp xếp nội dung, các chủ đề, chủ điểm, việc trình bày, bố cục của sách giáo khoa Tiếng Việt 1 của từng bộ sách và một số sách giáo khoa môn học khác.

Chu Đình Thường

Bài viết liên quan