Hội nghị Tổng kết năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Ngày 28 tháng 8 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên tổ chức buổi Lễ Tổng kết năm học 2020 - 2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp vớ trực tuyến

Hội nghị trực tuyến dự buổi Tổng kết năm học của điểm cầu trường Tiểu học Vân Hà gồm có các đồng chí là  Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, đại diện giáo viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

 

Bài viết liên quan