Những sách giáo khoa lớp 1 chính thức được sử dụng trong Trường Tiểu học Vân Hà

Ngày 13/5/2020, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Hà đã ban hành Quyết định số 35 ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021

Theo Quyết định này, trong năm học 2020 - 2021 học sinh lớp 1 của nhà trường sẽ sử dụng 09 đầu sách giáo khoa của các bộ sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và công nhận. Trong đó có 04 đầu sách của bộ sách giáo khoa Cùng học để phát triển năng lực của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đó là sách giáo khoa Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Mỹ thuật; 04 đầu sách của bộ sách giáo khoa Cánh Diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm đó là sách giáo khoa Đạo Đức, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm; và cuối cùng là sách giáo khoa Tiếng Anh 1 Macmillan next move của Nhà xuất bản Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

QĐ danh muc SGK.pdf

- Chu Đình Thường-

Bài viết liên quan