11/05/21  Tin tức từ Phòng  38
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Công văn số 559/SGDĐT-VP ngày 09/5/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang về việc cho học sinh (HS) tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19. Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và chủ các ...