THÔNG BÁO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NGHỈ HỌC PHÒNG DỊCH COVID 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Công văn số 559/SGDĐT-VP ngày 09/5/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang về việc cho học sinh (HS) tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19. Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và chủ các nhóm trẻ tư thục độc lập trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thông báo cho HS tại các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện tạm dừng các hoạt động giáo dục tại trường, kể cả hoạt động dạy thêm, học thêm, giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động giáo dục khác kể từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Công văn số 559/SGDĐT-VP ngày 09/5/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang về việc cho học sinh (HS) tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19. Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và chủ các nhóm trẻ tư thục độc lập trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Thông báo cho HS tại các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện tạm dừng các hoạt động giáo dục tại trường, kể cả hoạt động dạy thêm, học thêm, giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động giáo dục khác kể từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới.

Bài viết liên quan