Trường Tiểu học Vân Hà đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid - 19

Cấn bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực vệ sinh phòng dịch

Trước tình hình dịch Covid - 19 có diễn biến phức tạp, khó lường. Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, trường Tiểu học Vân Hà cho học sinh nghỉ học và thực hiện vệ sinh, khử trùng toàn bộ khuôn viên nhà trường và bên trong các phòng học. Tính đến thời điểm ngày 21/02/2020, nhà trường đã thự hiện 02 đợt phun khử trùng. Hằng ngày, cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên quét dọn vệ sinh trường lớp, tạo môi trường thông thoáng, sạch sẽ.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện vệ sinh, phun khử trùng trường lớp

Phun tiêu độc khử trùng khu Yên Viên lần 1

Phun tiêu độc khử trùng khu Thổ Hà lần 1

Chu Đình Thường

Bài viết liên quan