VIỆC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÀ

DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG ĐỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HÀ

Tài liệu đính kèm: Tải về

      Thực hiện công văn số 09/KHLN- TTVH-GD&ĐT ngày 31/3/2021 của Trung tâm VHTT&TT- Phòng GD&ĐT về Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam Huyện Việt Yên năm 2021. Bộ phận thư viện Trường Tiểu học Vân Hà tổ chức tuyên truyền tới CBGVNV- Học sinh toàn trường về vai trò và tầm quan trọng của sách; Tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Qua đó nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về ý nghĩa to lón của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

      Qua đó huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư, phát triển văn hóa đọc; tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách với người đọc, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc tại trường góp phần xây dựng một xã hội học tập- một nét đẹp trong môi trường sư phạm.

Bài viết liên quan